Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је, дана 19.02.2021.године, након саслушања осумњичених М.Б и В.Л донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор у трајању до 30 дана и то према осумњиченој М.Б  из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку, односно због постојања околности које указују да ће услед боравка на слободи ометати поступак утицањем на сведоке,  због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које јој се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а према осумњиченом В.Л из законског разлога прописаног одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку, односно због постојања околности које указују да ће услед боравка на слободи ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченој М.Б се ставља на терет извршење кривичног дела  примање мита из члана 367 став 1 КЗ, а окривљеном В.Л извршење кривичног дела примање мита у помагању из члана 367 став 1 КЗ у вези са чланом 35 КЗ.