Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је 18.02.2021.године, након саслушања осумњичених И.Н и Т.Н донео решење којим је одређен притвор у трајању од најдуже 30 дана из разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да би пуштањем на слободу  осумњичени могли ометати поступак утицањем на сведоке као и услед постојања особитих околности које указују да би у кратком временском периоду могли поновити кривично дело.

Осумњиченом И.Н се ставља на терет да је извршио кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 3 КЗ у вези са чланом 30 КЗ у стицају  са кривичним делом  недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних  материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, кривичног дела  неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних  материја из члана 348 став 1 КЗ.

Осумњиченом Т.Н се ставља на терет да је извршио кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 3 КЗ у вези са чланом 30 КЗ и чланом 35 КЗ и кривично дело посебни случајеви фалсификовања исправе из члана 356 тачка 5 у вези са чланом 355 став 2 у вези са ставом 1.

Против наведених решења може се изјавити жалба у року од 3 дана од дана пријема решења, ванрасправном већу овог суда.