Виши суд у Београду је 18.02.2021.године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Куртиш Куртишија ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 2 Кривичног законика те га је  осудио на казну затвора у трајању од 35 година затвора. Према окривљеном је продужен притвор.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштила разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.