Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 14. фебруара 2021. године, након саслушања осумњиченог И.М донео решење којим је према И.М одредио притвор до 30 дана, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а  сходно члану 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  И.М се ставља на терет извршење кривичног дела из члана 98 став 4 у вези са ставом 1 Закона о тајности података.