Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је одлучујући о предлогу за продужење притвора Вишег јавног тужилаштва, дана 12. фебруара 2021.године донела решење којим је према М.А продужила притвор који може трајати  најдуже 30 дана и то због  постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка  3 и 4 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  М.А се ставља на терет извршење кривичног дела силовање из члана 178 став 3 КЗ у вези са ставом 1 КЗ и др.