Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је, дана 10.02.2021.године, након саслушања осумњичених   П.Л и Б.В донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор у трајању до 30 дана из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да ће у случају боравка на слободи ометати поступак утицањем на сведоке.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченима се ставља на терет извршење кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став 2 КЗ у вези члана 33 КЗ.