Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 08. фебруара 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Нанада Станковића, Тијану Станковић, Александра Мандића, Саву Панића и Мариа Црнковића и то:

-окривљеног Ненада Станковића због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ и кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ те га је суд осудио на јединствену казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година и 6 (шест) месеци, у коју му се урачунава време проведено у притвору од 28.05.2017. године па до 08.02.2021. године, као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана од 08.02.2021. године па надаље.

-окривљену Тијану Станковић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ те је суд осудио  на казну затвора у трајању од 7 (седам) година, у коју се урачунава време проведено у притвору од 28.05.2017. године до 12.04.2018. године као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана од 12.04.2018. године до 08.02.2021. године.

-окривљеног Александра Мандића због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 4 у вези са ставом 1 КЗ и кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ те га је суд осудио на јединствену казну затвора у трајању од  8 (осам) година и 6 (шест) месеци у коју се урачунава време проведено у притвору од 28.05.2017. године до 29.10.2018. године као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана од 29.10.2018. до 20.10.2020. године.

-окривљени  Саво Панић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 у вези са чланом 33 КЗ те га је суд осудио на казну затвора у трајању од  3 (три) године и 6 (шест) месеци, у коју се урачунава време проведено у притвору од 28.05.2017. године до 12.04.2018. године.

-окривљени Марио Црнковић због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 у вези са чланом 33 КЗ те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, у коју се урачунава време проведено у притвору од 28.05.2017. године до 12.04.2018. године. 

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.