Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Славољуба Корићанца и других, због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33  и 61 Кривичног законика и др.:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 09. фебруар 2021 године, са почетком у 14,30 часова, у судници број 1судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.