Виши суд у Београду је дана 05.фебруара 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ  окривљеног Перишић Момчила због извршења кривичног дела шпијунажа из члана 315 став 1  Кривичног законика и осудио га на казну затвора у трајању од 3  године; окривљеног Секулић Миодрага због извршења кривичног дела одавање војне тајне из члана 415 став 2 у вези става 1 Кривичног законика и осудио га на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци  и окривљеног Влајковић Владана због извршења кривичног дела одавање војне тајне из члана 415 став 2 у вези става 1, а у вези са чланом 35 Кривичног законика и осудио га на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.