Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је, дана 03.02.2021.године, након саслушања осумњичених   М.С и М.Т донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор у трајању до 30 дана и то према осумњиченом М.С из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања околности које указују на опасност  од бекства и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а према осумњиченом М.Т из законског разлога прописаног одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченима М.С и М.Т се ставља на терет извршење кривичног дела неовлашћења производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 5 у вези са ставом 1 у вези са чланом 61 КЗ-а.