Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, на седници већа одржаној дана 12. јануара 2021. године донело је решење  о потврђивању оптужнице Тужилаштва за организовани криминал, која је подигнута против окр.Предрага Колувије и др, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези става 2 КЗ и др.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да докази и подаци прикупљени у досадашњем току поступка, по свом квалитету и значају, пружају довољан основ  за извођење закључка о постојању оправдане сумње да су окривљени предузели радње из чињеничног описа кривичног дела које им се оптужницом ставља на терет, односно да су испуњени неопходни материјални услови  за оптужење у конкретном случају.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал од 24.11.2020.године обухваћено је више лица припадника БИА, полиције и истом је окр. П.К стављено на терет кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 2 Кривичног законика, два кривична дела Фалсификовање исправе из чл.355 став 2 у вези става 1 Кривичног окр. А.Т кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, кривично дело из чл. 98 став 1 Закона о тајности података у продуженом трајању у вези 61. Кривичног законика, окр. Р.Б кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, окр. Б.Р кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 став 1 Кривичног законик, кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивих материја из чл. 348 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, окр. М.К кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, окр. С.В кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, кривично дело Фалсификовање службене исправе из члана 357 став 1 Кривичног законика, окр. З.Б кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, окр. М.Т кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика и кривично дело посебни случајеви Фалсификовања исправе из чл.356 став 1 тачка 5 у вези чл. 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика  и окр. С.М кривично дело удуживање ради вршења кривичних дела из чл.346 став 5 у вези става 4 и става 2 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивих материја из чл. 348 став 1 Кривичног законика и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика.