Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 18. јануара 2021. године, након саслушања осумњиченог донео решење којим је према М.А одредио притвор до 30 дана, због особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења или тежина последице кривичног дела су довели до узнемирења јавности, које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно одредби члана 211 став 1 тачка 2,3 и 4 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом  М.А се ставља на терет извршење 8 кривичних дела силовања из члана  178 став 3 у вези са ставом 1 КЗ и 5 кривичних дела недозвољене полне радње из члана 182 став 3 у вези са ставом 1КЗ  у вези са чланом 178 став 1 КЗ и 2 кривична дела из члана 182 став 3 у вези са ставом 1 КЗ у вези с чланом 181 став 2 КЗ.