Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал је 12.01.2021.године донело решење којим се у ставу првом утврђује да су испуњене законске претпоставке за изручење Е.Д надлежним правосудним органима Босне и Херцеговине ради спровођења истраге пред надлежним органима Босне и Херцеговине која се води по наредби Тужилаштва БиХ због постојања основа сумње да је извршио кривично дело организовани криминал из члана 250 КЗ БиХ, у вези са кривичним делом тешко убиство из члана 125 КЗ Републике Српске, кривично дело организовани криминал из члана 250 КЗ БиХ у вези са кривичним делом договор за извршење кривичног дела из члана 364 КЗ Републике Српске, кривично дело покушаја изнуде из члана 232 став 4 у вези са чланом 22 КЗ Републике Српске, кривично дело  организовани  криминал из члана 250 КЗ БиХ у вези са кривичним делом изнуде из члана 232 став 4 у вези члана 22 КЗ Републике Српске, као и кривично дело угрожавања сигурности из члана 150 КЗ Републике Српске, док је у ставу другом наведеног решења утврђено да нису испуњене законске претпоставке за изручење лица Е.Д правосудним органима Босне и Херцеговине, ради вођења кривичног поступка  због кривичног дела организовани криминал из члана 250 став 2 Казненог закона Босне и Херцеговине у вези са казненим делом организирани криминал из члана 383а став 2 Казненог закона Републике Српске у вези са казненим делом тешко убојство из члана 149 став 1 тачка 1) Казненог закона Републике Српске и кривичног дела убојства из члана 148 Казненог закона Републике Српске, казненог дела договор за извршење кривичног дела из члана 348 у вези са казненим делом тешко убојство из члана 149 став 1 тачка 1) Казненог закона Републике Српске, казненог дела прање новца из члана 209 Казненог закона Босне и Херцеговине у стицају са кривичним делом злочиначка оргнаизација из члана 342 став 2 Казненог закона Федерације Босне и Херцеговине у вези са казненим делом разбојништва из члана 289 Казненог закона Босне и Херцеговине и казненим делом злочиначка организација из члана 383а став 2 Казненог закона Републике Српске у вези са казненим делом разбојништва из члана 233 став 2 Казненог закона Републике Српске, па се одбија изручење на основу молбе за изручење БиХ број 08-14-7-9044/20 од 16.12.2020. године, а која је допуњена дана 23.12.2020.године.

Против овог решења дозвољена је жалба Апелационом суд у Београду у року од 3 (три) дана од дана пријема преписа решења, а преко овог суда.