Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је у поступку пружања међународне правне помоћи по захтеву Министарства правде  Босне и Херцеговине од 16.12.2020.године, допуњеном 23.12.2020.године и 25.12.2020.године и по међународној потерници Интерпол-а Сарајево за привремено притварање лица Е.Д, дана 04.01.2021.године донела решење о продужењу притвора према Е.Д  услед постојања особитих околности које указују на опасност да ће се Е.Д уколико буде пуштен на слободу крити, односно дати у бекство у циљу ометања даљег поступка, а на основу члана 22 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима ради спровођења поступка за издавање лица Е.Д чије се изручење захтева,а  који притвор може трајати најдуже до извршења одлуке о изручењу, али не дуже од годину дана од дана притварања лица чије се изручење захтева и то почев од 21.12.2020. године, од када се лица налазе у притвору по решењу Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал Кре.По1.бр.27/20 од 21.12.2020. године, који му је одређен по захтеву за привремено притварање лица пре подношења замолнице за изручење.

Суд ће по истеку свака два месеца од правноснажности решења o одређивању притвора, по службеној дужности испитати да ли постоје разлози за продужење или укидање притвора.

Против решења о продужењу притвора дозвољена је жалба ванпретресном већу Посебног одељења овог суда у року од 3 дана од дана пријема писаног преписа решења. Жалба не задржава извршење решења.

Наиме, молбом Министарства правде Босне и Херцеговине тражи се изручење лица Е.Д ради вођења кривичног поступка и суђења пред судом Босне и Херцеговине због кривичног дела организираног криминала из члана 250 став 2 Казненог закона  Босне и Херцеговине у вези са казненим делом организирани криминал из члана 383 А став 2 Казнеоног закона Републике Српске и др.