Виши суд у Београду је дана 30. децембра 2020.године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ оптуженог Игора Стаменковића због извршења кривичног дела из члана 98 став 1 Закона о тајности података у стицају са кривичним делом одузимање туђе ствари  из члана 211 став 1 Кривичног законика па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и изрекао му је меру забране вршења позива, делатности и дужности у трајању од 8 (осам) година.

Против наведене пресуде странке у поступку и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.