Виши суд у Београду је дана 25. децембра 2020.године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Елек Новицу ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 3 у вези става 2 и 1 КЗ и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, те га је суд осудио на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци у коју казну затвора ће се  урачунати време лишења  слободе и у притвору.

На основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП окривљени Елек Новица ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ  да је извршио кривично дело противправно лишење слободе из члана 132 став 1 КЗ.

Према окривљеном решењем је подужен  притвор који може трајати до упућивања оптуженог у завод за извршење кривичних санкција али најдуже док не истекне време трајања казне затвора изречене неправноснажном пресудом Вишег суда у Београду од 4 године и 6 месеци у коју казну му се урачунава време лишење слободе и у притвору, па све до одлуке суда.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.