Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је, дана 23.12.2020.године, након саслушања осумњичених Н.С, Н.Б, А.Ј и С.Ш донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор у трајању до 30 дана и то: према осумњиченом Н.С из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачке 2 и 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело: према осумњиченом Н.Б из законског разлога прописаног одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело; према осумњиченима А.Ј и С.Ш из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачке 1, 2 и 3 Законика о кривичном поступку ондосно услед постојања опасности да ће се крити или дати у бекство, услед постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченом Н.С стављено је на терет кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 5. у вези става 2. КЗ, кривично дело разбојништво из члана 206. став 3. у вези ставова 2. и 1. КЗ и прикривање из члана 221. став. 4. у вези става 1. КЗ, а осумњиченима Н.Б, А.Ј, и С.Ш кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 5. у вези става 4. КЗ, кривично дело разбојништво из члана 206. став 3. у вези ставова 2. и 1. КЗ и прикривање из члана 221. став. 4. у вези става 1. КЗ.