Поводом изјава у штампаним и електронским медијима датих од стране бранилаца окривљених Думановић Милана и Трбовић Младена у предмету познатијем у јавности као „Поточари“, Виши суд у Београду у циљу потпуног, тачног и благовременог информисања јавности даје  следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

Неистинити су наводи да су председник суда и судска управа били упознати са будућим одлукама поступајућег судије, односно да ће судија на претресу 22. 12. 2020. године одбацити све доказне предлоге одбране, те да су у складу са тим унапред најавили изношење завршне речи путем распореда суђења који се доставља новинарима.

Наиме, Виши суд у Београду годинама уназад израђује и доставља распоред суђења представницима медија, а све у циљу благовременог информисања о предметима који интригирају пажњу јавности. На овај начин Виши суд у Београду доприноси проактивној транспарентности у складу са Комуникационом стратегијом Високог савета судства и судова 2018-2022. године.

Распоред суђења се представницима медија доставља 7 (седам) дана унапред и то са подацима који су познати портпаролу суда у тренутку обављивања истог, при чему свака измена која се у међувремену деси, односно уколико поступајући судија на главном претресу одлучи другачије, најава дата у распореду суђења ни на који начин не утиче на ток и исход поступка којим руководи поступајући судија који је независан и самосталан у доношењу својих одлука и који није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику суда, објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или кад то закон посебно налаже. Такође, о самом току јучерашњег претреса у предмету „Поточари“, управа Вишег суда у Београду  била је упозната када су јој достављени списи предмета и изјашњење поступајућег судије на захтев за изузеће који су поднели браниоци оптужених и сам оптужени Думановић Милан, а ради даљег одлучивања о истом.