Виши суд у Београду је дана 22.децембра 2020. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног  Грбовић Недељка ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела убиство из члана 113 Кривичног законика, па је истог осудио на казну затвора у трајању од 13 (тринаест) година. Према окривљеном Грбовић Недељку продужен је притвор.

Суд је окривљене  Танчев Милоша, Дукић Стевана, Шапурић Стефана ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ да су извршили кривично дело Учествовање у тучи  из члана 123 Кривичног законика у вези са чланом 33 КЗ, из разлога што извршење овог дела током поступка није доказано.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.