Дана 04.12.2020.године, у 10,00 часова, пред Вишим судом у Београду у судској згради Палата правде, ул. Савска 17А, одржан је главни претрес против окривљеног Грбовић Недељка и др. због кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 3 Кривичног законика и др и заказано је:  

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  22. децембар 2020. године у 12,00 часова  у судници број 28 у згради Вишег суда у Београду, ул. Савска 17 А.