Заменик председника Вишег суда у Београду судија Јелена Стојилковић  и председник Првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду судија Татјана Лемајић одржале су данас 04.12.2020.године састанак са представницима Удружења родитеља и деце „Нестале бебе Београда“ и представницима Београдске групе родитеља несталих беба.

Током састанка разговарало се о спорним правним питањима у вези са применом Закона о утвђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, при чему су судије указале да странке сходно члану 180 Закона о парничном поступку имају могућност да у поступку пред првостепеним судом, када у већем броју предмета постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању које је од значаја за одлучивање о предмету поступка пред првостепеним судовима, захтевом  покрену поступак пред Врховним касационим судом ради решавања спорног правног питања, као и да то првостепени суд може учинити по службеној дужности.

Такође, с обзиром на значај примене овог закона, судије су још навеле да удружења имају могућност да председнику првостепеног грађанског одељења укажу на доказе које су они прикупили, а које странке у поступку нису истакле уз предлог у циљу утврђивања статуса деце за коју се сумња да су нестала из породилишта, а које би суд евентуално имао у виду приликом оцене доказа при утврђивању свих спорних чињеница.

У наредном периоду  одржаваће се састанци на нивоу првостепеног грађанског одељења, а зависно од спорних правних питања која се појаве у току прикупљања доказног материјала, али и током самог поступка.

Присутни на састанку су изразили задовољство истим будући да је од недавно почео да се примењује Закон о утвђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији те да су предлагачи, као чланови Удружења, имали различите дилеме поводом појединих одредаба закона.