Виши суд у Београду је дана 02. децембра 2020. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног  Михаиловић Николу ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 2 у вези члана 289 став 1 Кривичног законика  и истог осудио на казну затвора у трајању од  4 (четири)  године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору и изречена му је мера безбедности забрана управаљања моторним возилом.

Према окривљеном  укинут је притвор и одређена је мера забрана напуштања стана уз примену електронског надзора.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.