Виши суд у Београду је дана 30. новембра 2020. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Првослава Давинића и Кокановић Милуна ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ и то да је окривљени Православ Давинић извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 КЗ и кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилашту из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 КЗ а у вези са чланом 33 КЗ, а окривљени Кокановић Милун кривично дело злоупотреба служебеног положаја у саизвршилаштву из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ, а у вези са чланом 33 КЗ

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.