Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 25. новембра 2020. године, након саслушања осумњичених Т.Л, К.Д и И.Ф донео решење којим је према одредио притвор до 30 дана и то: према осумњиченом Т.Л, због опасности од бекства, особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка 1, 2,  3  и 4 Законика о кривичном поступку; према осумњиченом К.Д због опасности од бекства, постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка 1, 3 и 4 ЗКП-а; према осумњиченом И.Ф због опасности од бекства и јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка 1 и 4 ЗКП-а.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом Т.Л  се ставља на терет извршење кривичног дела  тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ.

Осумњиченом К.Д се ставља на терет извршење кривичног дела  тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика.

Осумњиченом И.Ф се ставља на терет извршење кривичног дела  тешко убиство у помагању из члана 114 тачка 1 Кривичног законика у вези члана 35 Кривичног законика.