Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 22. новембра 2020. године, након саслушања осумњичених донео решење којим је према К.Б и Н.И одредио притвор до 30 дана, због особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, каи и јер је за кривично дело које им се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка 2,  3  и 4 Законика о кривичном поступку. Поред наведених разлога за притвор  према осумњиченом  К.Б. притвор је одређен и по основу члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП због постојања околности да ће се у случају боравка на слободи крити и тиме ометати поступак.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченима  се ставља на терет извршење кривичног дела  тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 тачка 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика.