Пред Вишим судом у Београду против оптуженог Анђус Дејана због кривичног дела изнуда из члана 214 став 3 у вези става 1 КЗ заказано је:

јавно објављивање пресуде за  14. октобар  2020. године у 12.00 часова у судници број 6 у згради Вишег суда у Београду, Палата правде, ул. Савска 17А