Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је дана 11. октобра 2020.године, након саслушања окривљених Д.Ј.Н и Д.Ч донео решење којим је према окривљенима одредио притвор због постојања особитих околности које указују да ће боравком на слободи ометати поступак утицањем на сведоке, а сходно одредби члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку.

Против овог решења окривљени и браниоци могу изјавити жалбу кривичном ванпретресном већу Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Окривљеној Д.Ј.Н се ставља на терет да је извршила кривично дело примање мита у продуженом трајању из члана 367 став 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ, а окривљеном Д.Ч да је извршио кривично дело давање мита у продуженом трајању из члана 368 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ.