Kривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду je дана 29.09.2020.године донело решење којим се утврђује да су испуњене законске претпоставке за издавање правосудним органима Републике Бугарске окривљеног Цветана Радоева Василева ,на основу молбе за изручење јавног тужилаштва Републике Бугарске, ради вођења кривичног поступка по решењу о подизању оптужбе истражног одељења Софијског градског јавног тужилаштва Републике Бугарске у претходном поступку због кривичног дела проневере из члана 203 став 1 у вези са чланом 201 у вези са чланом 20 ства 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика Републике Бугарске.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 3 дана од дана пријема писаног отправка решења.

Коначну одлуку о изручењу доноси Министарство правде РС у складу са одредбом члана 31 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.