Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је у поступку пружања међународне правне помоћи по захтеву Министарства правде Сједињених Америчких Држава, данас 30.09.2020.године саслушао осумњичене К.К, К.Ф.А.К, М.П, У.С, Н.К, А.С, А.С, М.М, Н.Д, Б.Р. и Н.М, на околности из молбе за изручење, коју је са пропратном документацијом суду доставило Министарство правде Републике Србије 18.09.2020.године. Након саслушања осумњичених, предмет ће бити изнет кривичном ванпретресном већу ради утврђивања испуњености претпоставки за изручење у складу са чланом 27 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима. Такође, окривљенима је продужен притвор, а ради спровођења поступка за издавање лица чије се изручење захтева, који притвор може трајати најдуже до извршења одлуке о изручењу, а не дуже од годину дана од дана притварања лица чије се изручење захтева и то почев од 24.07.2020.године од када се лица налазе у притвору, који им је одређен по захтеву за привремено притварање пре подношења замолнице за изручење. Суд ће по истеку свака два месеца од правноснажности решења о одређивању притвора, по службеној дужности, испитати да ли постоје разлози за продужење или укидање притвора.

Напомене ради, сва наведена лица потражују правосудни органи Сједињених Америчких Држава ради вођења кривичног поступка, а за уроту за почињење преваре са пребацивањем новца што представља кршење главе 18 Законика Сједињених Америчких Држава одељак 1349 и 1343 (тачка 1), и за уроту за почињење прања новца што је кршење главе 18 Законика Сједињених Америчких Држава одељак 1956 (х).