Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 25. септембра 2020. године, једногласно донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

- окр. Драгана Живковић, због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и осудио је на казну затвора у трајању од 2 (ДВЕ) ГОДИНЕ у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору почев од  28.11.2014. године када је лишена слободе до  26.12.2014. године када јој је притвор укинут и

окр. Зоран Бојовић, због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 34 Кривичног законика и осудио га на казну затвора у трајању од 3 (ТРИ) ГОДИНЕ, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од  28.11.2014. године када је лишен слободе до 26.12.2014. године када му је притвор укинут.

На основу члана 262 став 2 ЗКП, а у вези члана 264 став 1 Законика о кривичном поступку, обавезани су  окривљени Зоран Бојовић и Драгана Живковић да надокнаде трошкове овог кривичног поступка, с тим да ће о висини трошкова кривичног поступка бити одлучено накнадно, посебним решењем, по прибављању тачних података.

На основу члана 262 став 2 тачка 9 ЗКП, обавезани су окр.Зоран Бојовић и окр.Драгана Живковић да уплате на име паушалних трошкова суда износ од по 50.000,оо динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, по претњом принудним извршењем.

На основу одредбе члана 92 став 3 Кривичног законика и члана 258 став 4 Законика о кривичном поступку, упућен је оштећени Град Нови Сад да свој имовинскоправни захтев оствари у парничном поступку.

На основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку окривљена Мирјана Дејановић ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ да је извршила кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у  вези члана 33 Кривичног законика

На основу одредбе члана 422 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку у односу на  окривљеног Борислава Новаковића ОДБИЈЕНА ЈЕ ОПТУЖБА да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика.

На основу одредбе члана 265 став 1 Законика о кривичном поступку, трошкови поступка који се односе на окривљене Мирјану Дејановић и Борислава Новаковића, падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.