Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Борислава Новаковића и др, због кривичног дела из члана 359 став 1КЗ у вези члана 33 Кривичног законика и других:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 25. септембар 2020. године, са почетком у 14,00 часова, у судници број 1, судске зграде Вишег суда у Београду, у Устаничкој улици број 29.