Виши суд у Београду је дана 28. јула 2020.године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног  Јашари Фердија ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешка телесна повреда из члана  121 став 6 у вези ставова 1,2 и 3 Кривичног законика  и истог осудио на казну затвора у трајању од  14  година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору

Према окривљеном  подужен је притвор који може трајати до упућивања у установу за издржавање казне, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.