Виши суд у Београду је дана 30. јула 2020.године донео и јавно објавио пресуду којом је оптуженог  Филипа Гаврановића  ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика  и истог осудио на казну затвора у трајању од  30  година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору

Према оптуженом  подужен  је притвор који може трајати до упућивања оптуженог  у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања изречене казне у првостепеној пресуди.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.