Виши суд у Београду је дана 28. јула 2020. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљене Петровић Ненада и Мартинов Милеву ОГЛАСИО  КРИВИМ због извршења кривичног дела трговина људима у саизвршилаштву из члана 388 став 1 Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика, па је окривљеном Петровић Ненаду суд  претходно утврдио    казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, а на основу члана 67 став 1 и 3 КЗ и члана 62 и 60 став 1 Кз узео је као утврђену  казну затвора у трајању од 1 (једне)године по правноснажној пресуди Основног суда у Лазаревцу, при чему се условна осуда изречена овом пресудом опозива и окривљени Петровић Ненад осуђује на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 2 (два) месеца у коју казну му се урачунава време проведено у притвору. Окривљену Мартинов Милеву суд је осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору.

Према окривљеном Петровић Ненаду укинут је притвор и изречена је мера забране напуштања боравишта као и мера забрана прилажења, састајања и комуницирања са оштећеном.

Према окривљеној Милеви Мартинов продужена је мера забране прилажења, састајања и комуницирања са оштећеном.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.