Након изношења завршних речи на главном претресу 22.07.2020.године у поступку против окривљеног Гаврановић Филипа због кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 5 КЗ, заказано је:   

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за 30. јул  2020. године у 10,00 часова у судници број 28 Вишег суда у Београду, у улици Савска 17А.