Након изношења завршних речи на главном претресу у кривичном поступку против окривљеног Ниловић Милоша и др, због кривичног дела недозвољена производња, држање и промет оружја и експлозивних материја који је одржан дана 22.јула 2020.године, заказано је:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за 28.јул 2020. године у 12.00 часова у судници број 20 у згради Вишег суда у Београду, ул. Савска 17А.