Веће првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду за одлучивање о приговорима изјављеним на одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 104 став 4 Закона о јавном информисању и медијима је 16.07.2020.године, одлучујући по приговору тужиоца Драгана Ђиласа, једногласно донело решење у законом прописаном року од 48 сати сходно члану 104 став 4 Закона о јавном информисању и медијима, којим је преиначило решење Вишег суда у Београду П3 210/20 од 13.07.2020.године, исправљено решењем од 14.07.2020.године и одредило привремену меру којом се забрањује друготуженом Драгану Вучићевићу  да поново објави у медију-дневним новинама Информер информације и то:  да се тужилац Драган Ђилас доводи у везу са лицима који планирају, прижељкују смрт или позивају на убиство председника Републике Србије Александра Вучића-које информације су већ објављене у тексту под насловом „Ђиласовци прижељкују да Вучић умре од короне“, у издању дневних новина Информер од 30.06.2020.године и да тужиоца означавају као особу која на било који начин планира, прижељкује смрт или позива на убиство председника РС., под претњом плаћања судског пенала у износу од 100.000,00 динара који ће тужиоцу бити исплаћен уколико тужени поступи супротно забрани.

Истим решењем забрањено је трећетуженој С.Ђ да поново објави у медију-портал информер.рс информације и то: да се тужилац Драган Ђилас доводи у везу са лицима који планирају, прижељкују смрт или позивају на убиство председника РС које информације су већ објављене у тексту под насловом „ Сад прете Вучићу метком! Присталице Ђиласовог савеза настављају болесну кампању против председника Србије“ од 01.07.2020.године на порталу информер.рс и да тужиоца означавају као особу  која на било који начин планира, прижељкује смрт  или позива на убиство председника РС под претњом плаћања судског пенала у износу од 100.000,00 динара који ће тужиоцу бити исплаћен уколико тужена поступи супротно забрани.

Привремена мера остаје на снази до правноснажног окончања парничног поступка.