Поштовани,

Поводом писања појединих штампаних и електронских медија, а у вези са хапшењем Бранка Видаковића и И.М, Виши суд у Београду у циљу потпуног, тачног и благовременог информисања јавности издаје следеће

 

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

Неистинити су наводи да је био одређен притвор према Бранку Видаковићу, с обзиром на то да такав предлог није ни стављен од стране Вишег јавног тужилаштва у Београду, односно Бранко Видаковић није ни саслушан пред судијом за претходни поступак Вишег суда у Београду. Наиме, према Бранку Видаковићу одређено је задржавање од најдуже 48 часова од стране МУП РС, које му је укинуто од стране Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Предлог за одређивање притвора Више јавно тужилаштво у Београду  ставило је само у односу на осумњиченог И.М, о којем је судија за претходни поступак Вишег суда у Београду одлучивао и то тако што је након саслушања осумњиченог И.М према истом одредио притвор у трајању до 30 (тридесет) дана због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од  три дана од дана пријема писменог отправка решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом И.М и Бранку Видаковићу се ставља на терет да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика у саизвршилаштву.