Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљене Јасне Матић и др, због кривичног дела из члана 359 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 Кривичног законика:

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ заказано је за 21. јул 2020. године, са почетком у 10,00 часова, у судници број 1, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.