Пред Вишим судом у Београду против окривљеног Петковић Марка због кривичног дела тешко убиство у покушају из члана 114 тачка 11 КЗ у вези члана 30 и 33 КЗ, заказано је:   

ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ за  17.јул 2020. године у 10.30 часова у судници број 28 у згради Вишег суда у Београду, ул.Савска 17А