Након што је окончано изношење завршних речи дана 16.07.2020.године, пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Дарка Шарића и других, због кривичног дела прање новца из члана 231 став 2 у вези став 1 и других, јавно објављивање пресуде заказано је за:

31. јул  2020. године, са почетком у 11.00 часова, у судници број 1,  судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.