Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 16. јула 2020. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ и то:

-окривљеног Тодоровић Дарка због кривичног дела удруживање ради вршење кривичних дела  из члана 346 став 2 КЗ и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ, и осудио на казну затвора у трајању од 3 године.

-окривљеног Глишић Сашу због кривичног дела удруживање ради вршење кривичних дела  из члана 346 став 2 КЗ и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 2 године и 4 месеца.

-окривљеног Танасковић Милоша због кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци.

-окривљеног Вујовић Радомира због  кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ  и осудио  на казну затвора у трајању од 7 месеци  која ће се извршити  у просториама у којима окривљени станује са електронским надзором.

-окривљеног Кларл Даниела због  кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ  и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и осудио  на казну затвора у трајању од 8 месеци која ће се извршити  у просторијама у којима окривљени станује са електронским надзором.

- окривљеног Жарковић Марка због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 6 месеци која ће се извршити  у просториама у којима окривљени станује са електронским надзором.

-окривљеног Голубовић Срђана због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и  кривично дело посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 1 године која ће се извршити  у просторијама у којима окривљени станује са електронским надзором.

-окривљеног  Стојић Немању због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и  кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 8 месеци која ће се извршити  у просторијама у којима окривљени станује са електронским надзором.

-окривљеног Јолић Зорана због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и  кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 10 месеци која ће се извршити  у просторијама у којима окривљени станује са електронским надзором.

-окривљеног Радојкић Немању због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и  кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од 10 месеци која ће се извршити  у просторијама у којима окривљени станује са електронским надзором.

-окривљеног Станковић Горана због кривичног дела злоупотреба службеног положаја  из члана 359 став 1 КЗ те га је осудио на казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци која ће се извршити  у просторијама у којима окривљени станује, са електронским надзором у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, док га је суд  ОСЛОБОДИО ОПТУЖБЕ због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези са ставом 2 Кривичног законика.

Према окривљеној Ивановић Маји због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ суд је изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ  тако што јој се утврђује јединствена казна затвора у трајању од 8 месеци и истовремено одређује да  се утврђена казна неће извршити уколико окривљена  за време од 3 године од дана правноснажности пресуде  не учини ново кривично длео.

Према окривљеној Пејић Драгани због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ суд је изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ  тако што јој се утврђује јединствена казна затвора у трајању од 10 месеци и истовремено одређује да  се утврђена казна неће извршити уколико окривљена  за време од 4 године од дана правноснажности пресуде  не учини ново кривично длео.

-Према окривљеној Момчиловић Јелени због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ и кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ суд је изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ  тако што јој се утврђује јединствена казна затвора у трајању од 10 месеци и истовремено одређује да  се утврђена казна неће извршити уколико окривљена  за време од 4 године од дана правноснажности пресуде  не учини ново кривично дело.

-према окривљеној Момчиловић Сташи због кривичног дела посредовање у вршењу проституције из члана 184 став 1 у продужењу у саизвршилаштву у вези члана 33 и 61 КЗ и кривичног дела  удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 КЗ изрекао УСЛОВНУ ОСУДУ тако што јој се утврђује јединствена казна затвора у трајању од 10 месеци и истовремено одређује да  се утврђена казна неће извршити уколико окривљена  за време од 4 године од дана правноснажности пресуде  не учини ново кривично длео.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.