Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Тодоровић Дарка и других, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 Кривичног законика и др:

јавно објављивање пресуде заказано је за 16. јул 2020. године, са почетком у 14.30 часова, у судници број 2, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.