Пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против окривљеног Драгишић Милана због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗСРЈ:

јавно објављивање пресуде заказано је за 01. јул 2020. године, са почетком у 12.00 часова, у судници број 1, судске зграде Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29.