Виши суд у Београду је дана 24. јуна 2020. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Александра Релића ОГЛАСИО КРИВИМ због извршења кривичног дела убиство из члана 113 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, па је истог осудио на јединствену казну затвора у трајању од 8 (осам) година и 10 (десет) месеци.

Суд је окривљеног Релић Александра ОСЛОБОДИО ОД ОПТУЖБЕ да је извршио кривично дело отмица из члана 134 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом Лака телесна повреда из члана 122 став 2 у вези става 1 Кривичног законика, из разлога што извршење ових дела током поступка није доказано.

Према окривљеном укинут је притвор и одређена је мера забране напуштања стана.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштио разлоге доношења наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.