Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења за организовани криминал, на седници већа одржаној дана 08. јуна 2020. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, подигнуту против окр.Предрага Колувије и др, због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у саизвршилаштву из члана 246 став 4 у вези става 1 Кривичног законика.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да докази и подаци прикупљени у досадашњем току поступка, по свом квалитету и значају, пружају довољан основ  за извођење закључка о постојању оправдане сумње да су окривљени предузели радње из чињеничног описа кривичног дела које им се оптужницом ставља на терет, односно да су испуњени неопходни материјални услови  за оптужење у конкретном случају.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења.