Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 13.05.2020.године, након саслушања осумњиченог, донео решење којим је према осумњиченом М.М одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања околности  које указују на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, као и због разлога што је за кривично дело које се окривљеном ставља на терет прописана  казна затвора преко 10 година, а начин извршења кривичног дела  је довео до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка 1, 2 и 4  Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од  три дана од дана пријема писменог отправка решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.

Осумњиченом М.М се ставља на терет да је извршио кривично дело тешко убиство у покушају из члана 114 став 1 тачка 11 у вези члана 30 Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 Кривичног законика у вези става 1 и става 2 Кривичног законика.