Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 18. марта 2020. године, након саслушања осумњиченог донео решење којим је према Д.П одредио притвор до 30 дана, због особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, а сходно члану 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, а према И.Б одредио меру забране напуштања стана уз примену мере електронског надзора, уз забрану да током спровођења мере користи интернет.

Мера забране напуштања стана може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања окривљеног на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, с тим што ће суд свака три месеца испитати да ли је даље трајање мере оправдано.

Истовремено, осумњичена И.Б је упозорена да уколико прекрши наведену забрану да против ње може бити одређен притвор.

Суд је одбио предлог Вишег јавног тужилаштва у Београду за одређивање притвора осумњиченој И.Б из разлога што се наведеном блажом мером може обезбедити несметано вођење овог поступка.

Осумњиченима  Д.П и И.Б  се ставља на терет извршење кривичног дела недозвољена трговина у саизвршилаштву из члана 235 став 3 у вези са ставом 2   Кривичног законика у вези са чланом 33 Кривичног законика.

Против наведеног решења осумњичени и њихов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду.