Виши суд у Београду је дана 24. фебруара 2020. године, донео и јавно објавио пресуду којом је окривљеног Ђанковић Страхињу ОГЛАСИО КРИВИМ због извршења кривичног дела убиство из члана 113 Кривичног законика те истог осудио на казну затвора у трајању од  13 година и према њему је продужен притвор који може трајати до упућивања оптуженог у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне затвора изречене направноснажном пресудом Вишег суда у Београду.

На основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку суд је ОСЛОБОДИО ОПТУЖБЕ окривљене Лаиновић Љубомира и Миладиновић Милоша  и то окривљеног Лаиновић Љубомира због извршења кривичног дела убиство помагањем из члана 113 у вези члана 35 КЗ, а окривљеног Миладиновић Милоша због кривичног дела убиство помагањем из члана 113 у вези члана 35 КЗ у стицају са  кривичним делом лака телесна повреда из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ. Према окривљенима Лаиновић Љубомиру и Миладиновић Милошу на основу члана 425а став 2 ЗКП-а укинут је притвор по којим решењима окривљени нису лишени слободе, и наређено је повлачење потернице.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.