Поднеском од 5.2.2020. године Тужилаштво за организовани криминал предложило је да се против окривљених М. Ј, Б. А, З. С, М. М и П.Ћ одреди притвор на основу члана 211 став 1 тачка 2 ЗКП, док према окривљеном М. П није стављен предлог за притвор, већ мера забране прилажења, састајања и комуницирања са одређеним лицима.

Одлучујући о предлогу, судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду је, дана 05.02.2020.године, након саслушања осумњичених Б.А, З.С, М.М, П.Ћ, донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор до 30 (тридесет) дана због постојања особитих околности  које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке у складу са чланом 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, док је према М.П одређена мера забране прилажења, састајања и комуницирања са одређеним лицима и посећивања одређених места на основу члана 198 став 1 и 2 Законика о кривичном поступку у вези са чланом 197 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења осумњичени  и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења.

Осумњиченим М. Ј, Б. А и П. Ћ ставља се  на терет извршење продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 став 3 у вези став 1 Кривичног законика у вези чл. 61 Кривичног законика, осумњиченом М. П. кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању из чл. 359 став 1  Кривичног законика у вези чл 35 Кривичног законика,  осумњиченм З. С и М. М по једно продужено кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком из члана 228 став 1 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика.